Kamasutra >> Filozofia i praktyki Kamasutry

Data dodania:
2012-03-19

... w zależności od wielkości genitaliów, siły pożądania i pobudzenia oraz od czasu, w jakim ma miejsce.

Kamasutra dzieli mężczyzn na trzy kategorie w zależności od wielkości ich penisa. Jest to mężczyzna zając, mężczyzn byk oraz mężczyzn koń. Kobiety również w zależności od głębokości ich macicy podzielone są na trzy kategorie: kobieta łania, kobieta klacz ora kobieta słonica.

Stąd ze względu na wielkość genitaliów istnieją trzy równoważne związki między kobietą a mężczyzną. Jest to stosunek zająca z łanią, byka z klaczą oraz konia ze słonicą. Pozostałych sześć, w których rozmiary genitaliów partnerów nie współgrają ze sobą uważane są za wysokie oraz wyższe.

Stosunki wysokie mają miejsce, gdy rozmiary męskich genitaliów nieznacznie przewyższają te żeńskie, natomiast wyższe maja miejsce, gdy są one diametralnie odmienne. Jeśli natomiast wielkość kobiecych narządów rodnych jest nieznacznie większa niż męskich mamy do czynienia ze stosunkiem niskim. Jeśli zaś wielkość ta jest znacznie większa mamy do czynienia ze stosunkiem niższym.

Z punktu widzenia jakości stosunków, najlepsze są te określane mianem równych. Te zaś definiowane jako najwyższe oraz najniższe traktowane są jako najgorsze. W pozostałych przypadkach stosunki wysokie są lepsze niż niskie.

Ze względu na siłę uczucia oraz pożądania fizycznego stosunki podzielić można na 9 rodzajów. Również ze względu na czas trwania stosunku podzielić je można na trzy różne – krótkotrwałe, średniej długości oraz długotrwałe.

Niemniej jednak zauważalna jest różnica między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o odczuwanie przyjemności i pożądanie. Kobiety odczuwają przyjemność z samego stosunku, jednak nie są w stanie zwerbalizować swoich doznań. Co więcej, jeśli zasadniczo kobieta doznaje orgazmu dość szybko, a jej partner dochodzi stosunkowo długo, również i jej czas szczytowania zostaje stopniowo wydłużony.

Warto też wspomnieć, że przy pierwszym stosunku, pożądanie kobiety przez mężczyznę jest silniejsze, stąd też jego czas dojścia jest krótszy, natomiast już przy każdym kolejnym współżyciu wydłuża się. Kobiety natomiast odczuwają to zupełnie odmiennie. Początkowo ich pobudzenie jest niższe, natomiast narasta ono stopniowo i tym samym czas dojścia skraca się, aż do momentu zaspokojenia.

Zgodnie z zapisami i percepcją hinduistyczną, miłość podzielić można na cztery rodzaje: - z przyzwyczajenia, w którą zalicza się również miłość do hazardu, alkoholu i innych używek jak i do seksu
- bazującą na wyobraźni, w której nie dochodzi do skonsumowania związku, czyli opiera się ona na pocałunkach, uściskach, przytulaniu oraz ewentualnie na seksie oralnym
- z przekonania, gdy oboje traktują się jako jedność
- opierającą się na odczuciach gwarantujących największą rozkoszSztuka Ekstazy Oralnej

SexyPolityka.pl 2004-2011 (WCNC)